Croeso

Mae llywodraeth leol yn faes unigryw gwerth miliynau o bunnoedd.  Mae'n cynnwys sawl gorchwyl amrywiol.

Mae cymunedau'n dibynnu ar fyd llywodraeth leol i'w helpu i ofalu am eu teuluoedd, addysgu eu plant, cynnal a chadw eu parciau a chasglu eu sbwriel.

Diben y wefan hon yw'ch helpu i ddeall rhagor am yrfaoedd ym maes llywodraeth leol a sut gallech chi ddechrau yn y swydd sydd orau gyda chi mewn awdurdod lleol cyfagos.

Mae angen gweithwyr addasadwy, hyblyg ac ymroddedig ar yr awdurdodau lleol i'w helpu i wella eu cymunedau nhw.  Gallech chi fod yn eu plith!

Careers

Fideo

Promo

Fideos perthnasol eraill

Rangers
Refuse Loader
Teaching Assistant