Polisi Cwcis

Pan ddefnyddiwch chi ein gwefan am y tro cyntaf, byddwn ni'n gofyn ichi gytuno â'n defnydd o'r cwcis yn ôl y polisi hwn. / Trwy ddefnyddio ein gwefan a chytuno â'r polisi hwn, rydych chi'n cytuno â'n defnydd o'r cwcis yn ôl y polisi hwn.  Mae cwci yn ffeil ac ynddi gôd adnabod (cyfres o lythrennau a rhifau) y bydd gweinydd yn ei hanfon at borydd ar y we.  Bydd y porydd yn cadw'r ffeil honno wedyn.

Anfonir y côd adnabod yn ôl at y gweinydd bob tro y bydd porydd yn gofyn iddo am dudalen.  Gall gweinydd ddefnyddio cwcis i adnabod ac olrhain defnyddwyr wrth symud o'r naill dudalen i'r llall ar wefan, yn ogystal ag adnabod defnyddwyr sy'n dychwelyd i wefan.

Dylid defnyddio'r polisi hwn ynghyd â pholisi preifatrwydd neu'n rhan ohono.

Bydd y rhan fwyaf o borwyr yn gadael ichi wrthod neu dderbyn cwcis.  Er enghraifft:

  • o ddefnyddio Internet Explorer (fersiwn 9), cewch chi rwystro'r cwcis trwy glicio ar 'Tools', 'Internet Options', 'Privacy' ac 'Advanced';
  • o ddefnyddio Firefox (fersiwn 16), cewch chi rwystro'r cwcis trwy glicio ar 'Tools', 'Options', a 'Privacy', cyn glicio ar 'Use custom settings for history' ar y ddewislen a dileu'r dic wrth 'Accept cookies from sites';
  • o ddefnyddio Chrome (fersiwn 23), cewch chi rwystro'r cwcis trwy agor dewislen 'Customise and control', clicio ar 'Settings', 'Show advanced settings' a 'Content settings', a dewis 'Block sites from setting any data' o dan bennawd 'Cookies'.

Bydd yn anos defnyddio sawl gwefan o ganlyniad i rwystro pob cwci, fodd bynnag.